Zgodovina Pletne

Slovenski pesnik France Prešern je nekoč zapisal:

“dežela kranjska nima lepšga kraja kot je z okol´co ta podoba raja”

Vendar, če ste obiskali Bled in se niste popeljali s pletno, potem niste bili na Bledu. Pletna je ime za 7 metrov dolgo in okoli 2 metra široko leseno plovilo.

Ime izhaja iz nemške besede “pleten”. Pletna je po zaslugi vrlih ladijskih tesarjev skozi leta dobila današnjo podobo. Prvi zapiski v cerkvenih knjigah o pletnah segajo v fevdlano dobo 12 stoletja. Takrat so revnejši kmetje iz vasice Mlino, ki leži na južni obali blejskega jezera dobili od oblasti nalogo da namesto desetine, prevažajo romarje na otok.

Pletna danes

Kasneje ob odpravi fevdalizma za časa Marije Terezije so blejski čolnarji dobili t.i. servatutne pravice. Le-te so določale katera izmed družin na Mlinem ima pravico do prevoza potnikov na otok. Od tega časa dalje se pletnarstvo prenaša iz roda v rod.
Tudi pletne so se skozi čas spreminjale in nadgrajevale.